Forskningsinstitutioner

Københavns Universitet

Københavns Universitet er den største institution for forskning og uddannelse i Danmark med 38.000 studerende og 9.000 ansatte. I 2005 blev universitetet valgt som årets entrepreneurship-universitet. Københavns Universitet havde i 2010 mere end 300 forskningsaftaler med virksomheder.

Kontakt
Forskning & Innovation
Københavns Universitet
Universitetsparken 1
2100 København Ø

Tel: +45 353266

E-mail: inno@adm.ku.dk

Læs mere om KU

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) er et af Europas førende tekniske universiteter med ca. 9.000 studerende og 5.000 ansatte. DTU er det universitet i Danmarks, der har den største portefølje af patenterede teknologier (ca. 200) og som har flest samarbejder med erhvervslivet og eksterne samarbejdspartnere (over 1.100 projekter med erhvervslivet og ca. 3.800 eksterne projekter i 2011). DTU er internationalt anerkendt for sin forskning inden for naturvidenskab og teknisk videnskab, for sin vidensdeling til det omkringliggende samfund og for sine forskningsbaserede uddannelser.

Kontakt
Danmarks Tekniske Universitet
Afdeling for Innovation og Sektorudvikling 
Anker Engelundsvej 1, bygn. 101 A
2800 Kgs. Lyngby

Tlf. 45 25 71 65
Mail: myndighed@adm.dtu.dk

Læs mere om DTU

Videncenter for Innovation og Forskning

Videncenter for Innovation og Forskning (VIF) fungerer som én indgang til viden om innovation og forskning i Region Hovedstaden. Ud over rådgivning og forhandling af kontrakter er VIF med til at føre opfindelser til kommercialisering og patentering. Herudover vejleder centrets medarbejdere om kliniske forsøg og finansiering. VIF arbejder desuden med strategiske og politiske spørgsmål vedrørende innovation og forskning.

Kontakt
Videncenter for Innovation og Forskning
Ole Maaløes Vej 3, 1
2200 Kbh. N
Tel: +45 38 66 69 30      
Mail: emc@regionh.dk

Læs mere om Region Hovedstaden

Brancheorganisationer

DANSK BIOTEK

DANSK BIOTEK blev etableret i 1987 som en brancheorganisation for danske bioteknologiske virksomheder med det formål at fremme mulighederne for bioteknologisk forskning, udvikling og produktion i Danmark og varetage virksomhedernes fællesinteresser i denne forbindelse, såvel nationalt som internationalt.

Kontakt
DANSK BIOTEK
Copenhagen Bio Science Park
Ole Maaløes Vej 3
2200 København N

Tlf: +45 2889 5854
E-mail: office@danskbiotek.dk

Læs mere om DANSK BIOTEK

Medicoindustrien

Medicoindustrien er branhceorganisationen for virksomheder, der i Danmark udvikler, producerer, sælger eller på anden vis har interesse i medicinsk udstyr. 

Medicoindustrien blev stiftet 22. juni 2001 ved en fusion mellem DMDA og Kirumed. Foreningen har i dag over 170 medlemsvirksomheder. 

Medicoindustrien har til formål at fremme medlemsvirksomhedernes erhvervsmæssige og politiske interesser. 

I Danmark er Medicoindustrien høringsinstans for myndighederne i spørgsmål og sager, som angår branchen for medicinsk udstyr. Medicoindustrien deltager aktivt i råd og udvalg, som har indflydelse på erhvervsvilkårene i branchen. 

På internationalt plan yder medicoindustrien en aktiv indsats i den fælles europæiske brancheorganisation EUCOMED og samarbejder med de europæiske og amerikanske søsterorganisationer. 

Kontakt 

Medicoindustrien
Forskerparken Scion DTU
Agern Allé 13
DK-2970 Hørsholm
Tlf: + 45 49184700
E-mail: medico@medicoindustrien.dk

Læs mere om Medicoindustrien

Lif

Lif arbejder for, at lægemiddelindustrien har de bedst mulige betingelser for at forske, udvikle, markedsføre, distribuere og informere om lægemidler, for derigennem at sikre patienterne en bred og hurtig adgang til den bedste medicinske behandling.

Kontakt
Lif Lægemiddelindustriforeningen
Lersø Parkallé 101
2100 København Ø

Telefon: 39 27 60 60
E-mail: info@lif.dk

Læs mere om Lif

Innovationsmiljøer

DTU Symbion Innovation

DTU Symbion Innovation er Danmarks største og mest effektive innovationsmiljø. Vi investerer i højteknologiske løsninger allerede fra idé-fasen. Vores fokus er danske løsninger indenfor Life Science, IT og Cleantech.

Via et strategisk samarbejde med venturekapitalvirksomheden SEED Capital kan DTU Symbion Innovation både investere meget tidligt i nystartede virksomheder samt skabe direkte adgang til privat venture-kapital til fortsat investering. DTU Symbion Innovation er ejet af DTU.

Kontakt
DTU Symbion Innovation
SCION DTU Forskerpark
Diplomvej 381 (DTU)
2800 Kongens Lyngby

Tlf: 77340755
E-mail: dsi@seedcapital.dk

Læs mere om Symbion

CAPNOVA

CAPNOVA er et innovationsmiljø der investerer i biotek- og IT-virksomheder. CAPNOVA administrerer seed funding på vegne af Styrelsen for Forskning og Innovation, den private venture fond CAPNOVA invest 1 A/S samt egne midler. CAPNOVA har stor erfaring med evaluering af investeringsmuligheder samt at bistå succesfulde opstartsvirksomheder. CAPNOVA har i perioden 1998 til ultimo 2010 etableret 95 selskaber og har i samme periode formidlet investeringer i vores porteføljevirksomheder for i alt 800 mio. kr.

Kontakt
CAPNOVA
Universitetsparken 7
4000 Roskilde

Tel: 4674 0200
E-mail: mail@capnova.dk

Læs mere om CAT

Forskerparker

Symbion

Symbion, som er Danmarks førende iværksættermiljø tilbyder kontorfællesskaber, mødelokaler, konferencefaciliteter, forretningsudvikling og kapital for de mest perspektivrige og ambitiøse iværksættervirksomheder. Symbion har mere end 25 års erfaring med iværksætteri og har gennem sine tre Accelerace-programmer hjulpet over 100 iværksættervirksomheder inden for ICT, Cleantech, Life Science, Biotek og Consumer med at kommercialisere deres projekter eller få bragt deres produkt hurtigt og effektivt ud på markedet.

Kontakt
Symbion A/S Fruebjergvej 3
2100 København Ø

Tlf. +45 3917 9999
E-mail: info@symbion.dk

Læs mere om Symbion

Scion DTU

Scion DTU A/S hjælper innovative personer og virksomheder med at realisere deres højteknologiske ideer - og gøre dem salgbare. Som international forskerpark, med rødder i universitetsmiljøet, skaber vi de optimale rammer for vækst ved at give adgang til bygningsfaciliteter, services, rådgivning og faglige netværk. Med over 180.000 etage-m² i Hørsholm, på DTU Campus i Lyngby og forskerparken COBIS i København arbejder Scion DTU sammen med flere end 175 videnintensive virksomheder og 3.500 medarbejdere.

Forskerparken Scion DTU er med sine snart 50 år en af verdens ældste målrettede klynger for videnvirksomheder. Vi er etableret i 1962 i Hørsholm og fusionerede i 2004 med DTU – Danmarks Tekniske Universitet.

Kontakt
Scion DTU
Lyngby Diplomvej 381
2800 Kgs. Lyngby

Tlf.: 4586 4100

Læs mere om Scion DTU

COBIS

Copenhagen Bio Science Park (COBIS) er en rendyrket bioteknologisk forskerpark, som ligger i et bioteknologisk område, mellem landets førende hospital og største universiteter. Forskerparken byder på 5.000 m² med laboratoriefaciliteter, kontorer, event- og mødesteder. COBIS huser en række iværksættervirksomheder, middelstore biotekselskaber og udviklingsafdelinger såvel som techtrans-kontorer for at stimulere netværk, investeringer og innovation. COBIS tilbyder hjælp til forretningsudvikling, rådgivning samt kapital. COBIS fik i 2011 den internationale pris for "BEST NEW SCIENCE BASED Incubator 2011".

Kontakt
COBIS A/S
Ole Maaløes Vej 3
2200 København N.

Tlf. +45 70702980
E-mail: info@cobis.dk

Læs mere om COBIS

Investorer

Novo Seeds

Novo A/S er holdingselskab i Novo Gruppen og blev etableret forud for spaltningen af Novo Nordisk i 2000. Novo A/S er et unoteret dansk aktieselskab, der er 100% ejet af Novo Nordisk Fonden. Ud over at være majoritetsaktionær i Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S formidler Novo A/S seed-, venture- og vækstkapital til virksomheder inden for lifescience og bioteknologi, samt forvalter en bred portefølje af finansielle aktiver. Yderligere information kan findes på www.novo.dk.

Kontakt
Novo Seeds
Novo A/S
Tuborg Havnevej 19
2900 Hellerup

Tlf. 3527 6500
E-mail: seedscontact@novo.dk

Læs mere om Novo Seeds

SEED Capital

SEED Capital er Danmarks største venturekapitalfond indenfor tidlige investeringer (seed-fase) og har specialiseret sig i at identificere, finansiere og udvikle kompetente og innovative iværksættere og hjælpe dem til at skabe fremtidens virksomheder indenfor Life Science, Cleantech og IT.

SEED Capital forvalter offentlige midler via et strategisk samarbejde med innovationsmiljøet DTU Symbion Innovation, som giver mulighed for at investere tidligere end de fleste VC virksomheder og til at bidrage med væsentligt mere kapital end de fleste seed investorer. SEED Capital investerer i 12-15 nye lovende vækstvirksomheder hvert år og hjælper porteføljevirksomhederne med værdiskabende aktiviteter såsom managementstøtte, forretningsudvikling, organisatorisk og strategisk udvikling, markedsføring, og ad hoc operationel, finansiel og juridisk bistand.

Kontakt
SEED Capital
SCION DTU Forskerpark
Diplomvej 381 (DTU)
2800 Kongens Lyngby

Tlf: 77340755
E-mail: info@seedcapital.dk

Læs mere om SEED Capital